Директор

Шляхова Зоя Володимирівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Дистанційне навчання
Інформація для випускників
PISA
Пришкільний табір "Джерело"
Вакансії
Пошук
Виховна робота | Виховний процес у Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Куп’янської міської ради Харківської області
Виховний процес у Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Куп’янської міської ради Харківської області

«Ідеальним типом сучасної людини і найближчого майбутнього є людина самостійна, заповзятлива, відповідальна, комунікабельна, толерантна, яка здатна бачити і вирішувати проблеми автономно, а також в групах, здатна постійно вчитися новому, самостійно або за допомогою інших, знаходити і використовувати корисну інформацію, працювати в команді…»

Д. Іванов

Виховний процес у Куп’янській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 11 Куп’янської міської ради Харківської області здійснюється згідно з програмою «Основні орієнтири виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 р. № 1243, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.06.2015 року №641.

Виховна тема школи у 2017/2018 навчальному році: «Формування патріотичних, громадянських та толерантних якостей особистості учня засобами національно – патріотичного виховання на засадах особистісно орієнтованої моделі; виховання толерантної особистості, здатної до життя в суспільстві; співпраця з батьками, громадськістю»

До цього часу у закладі була створена виховна система – організація «Шкільна країна», яка почала свою діяльність з 2005 року. Її теоретичну базу запропонував А.В. Фурман на основі створення багаторічного досвіду виконання науко-дослідницької програми «Школи Демократії» (починаючи з 1997р.). Важливо, що ця організація була утворена на добровільній основі, визначала своєю метою захист прав та інтересів своїх членів, спрямовувала зусилля на добрі і корисні справи, на розвиток багатосферних здібностей учнів школи і головне–діяла відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Декларації принципів толерантності.

Але створення виховної системи сучасної школи є процесом довготривалим та інтеграційним. Тим більше, що існує низка причин професійного вигорання педагогів: соціально-психологічні, що зумовлені загальною ситуацією в країні, призупиненням процесу фахового удосконалення окремих учителів, н4езадоволенням станом матеріального забезпечення праці тощо. Ось чому так важливі оновлення та розвиток творчості, зміни лідерів, створення інноваційних умов для соціальної та особистісної самореалізації вихователів та вихованців.

Затребуваною у будь-якій сфері суспільного життя є лише інноваційна людина, тобто людина з інноваційним типом мислення, інноваційної культурою і здатністю до інноваційного типу діяльності.

Людина ХХІ століття - це людина

 • яка постійно вчиться;
 • є розвиненою самодостатньою особистістю;
 • є глобалістською людиною і водночас патріотом України
 • яка має ціннісні орієнтири в житті.

Реалізація цього можлива за таких умов:

 • створення гуманістичного, толерантного середовища школи;
 • зміна позиції дитини в освітньо-виховному процесі від об’єкта до суб’єкта навчання;
 • перехід від механічної трансляції знань до формування в учнів ключових компетентностей, серед яких і соціальна;
 • залучення учнів до позакласної роботи як природного процесу організації вільного часу;
 • перехід від програмно-цільового й контрольно-нормативного керування школою до системи самоврядування;
 • самореалізації вихователів та вихованців.

Усе зазначене стало дієвим мотиваційним поштовхом для початку психосоціального вивчення проблеми міжособистісної толерантності і для створення освітньої моделі «Школа толерантності» на базі Куп’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Куп’янської міської ради Харківської області.

Методологічна Концепція науково-дослідницької програми «Школа толерантності» створена під керівництвом доктора психологічних наук, професора, академіка АН вищої школи України, завідувача кафедри психології та соціальної роботи Національного економічного університету Анатолія Васильовича Фурмана (м. Тернопіль). Мета «Школи толерантності»: формування толерантного довкілля (часопростору) у загальноосвітньому просторі школи, у тому числі втілення у повсякденні соціальних норм толерантності, взаємодії між учасниками освітнього процесу на основі поваги, людської гідності та прийняття інших як партнерів у навчанні; обстоювання терпимих взаємостосунків між педагогами і вихованцями та підтримка особистості у її зусиллях і діях на шляху до соціальної та індивідуальної самоактуалізації.

Головними прибічниками пропонованої Концепції і виконавцями Програми є педагогічний колектив і члени Ради школи. Крім того, їх активними учасниками також є:

 1. члени учнівського самоврядування,
 2. колектив учнів школи,
 3. батьківські комітети і батьківська громадськість,
 4. соціум мікрорайону школи.

Програма розрахована на шість років і реалізується у чотири етапи.

З 01.09.2014 року у нашій школі впроваджувався І (інформаційно-програмний) етап цієї програми, відбувалося знайомство учнів, педагогів із феноменами толерантності, розуміння сутності та змісту, розширювалося інформаційне поле стосовно свідомого оперування цим поняттям усіма учасниками освітнього процесу; науковцями і кращими вчителями-дослідниками. З  січня 2015 року впроваджувався ІІ – нормативно-технологічний етап, де розроблялися методологічні, науково-методичні і технологічні засади гармонізації міжетнічних та міжкультурних відносин, узагальнювався конструктивний досвід, школа має формування толерантної свідомості школярів, профілактики проявам ксенофобії, виховання культури миру, продовжується розробка критерії оцінки їх ефективності шляхом анкетування та психологічних досліджень.

З 2016 по 2018 рік розпочалась   реалізація ІІІ – розвивально-формувального етапу. Будутьстворюватися умови для використання отриманих на першому і другому етапах знань учнів і батьків про толерантне співжиття, втілюватися розроблені психомистецькі технології модульно-розвивального навчання, формуватися толерантні установки в учнів, педагогів, батьків, реалізуватися система заходів щодо узмістовлення толерантного довкілля, реалізуватися накопичений педколективом досвід оптимізації виховання толерантної свідомості та поведінки школярів, створюватися й удосконалюватися система контролю виконання прийнятих рішень і здійснення заходів Програми, проводитися моніторинг діючих механізмів ефективності експериментальної роботи.

Реалізація Програми «Школа Толерантності» є виконанням завдань національно-патріотичного виховання дітей і молоді, тому що один з розділів плану реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у загальноосвітніх навчальних закладах має своєю метою формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій

Народна мудрість твердить: любов, терпіння і праця допоможуть вижити за будь-яких умов. Реалізація концепції «Школа толерантності» спільними зусиллями усіх її учасників забезпечить цілеспрямований розвиток у вихованні наших дітей  рис толерантної людини, а Наша одинадцята школа це найкраще місце для цього, бо тут навчають і навчаються!

Переглядів: 121
Дата публікації: 21:46 02.02.2017