Директор

Шляхова Зоя Володимирівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Дистанційне навчання
Інформація для випускників
PISA
Пришкільний табір "Джерело"
Вакансії
Пошук
Методична робота | Форми методичної роботи з педагогами школи
Форми методичної роботи з педагогами школи

Форми методичної роботи з педагогами школи


Група «Педагог - майстер»(10 вчителів)

 Тема заходу

Дата

1.

Організаціянаставництва з вчителями-початківцями

Вересень 2017

2.

Консультуваннямолодихвчителів з питаньорганізаціїнавчально-виховногопроцесу, психолого-педагогічних і фаховихпитань

Впродовж року

3.

Консультуваннямолодих та малодосвідченихвчителів з питаньстворенняпрограмно-методичного забезпечення модульно-розвивальногонавчання

Вересень 2017-квітень 2018

4.

Участь у проведеннізасіданьШколимолодоговчителя

 

Вересень 2017-квітень 2018

5.

Проведенняроботи з створенняпрограмсамореалізації, самовдосконалення, самоствердження для учнів

Вересень 2017-квітень 2018

6.

Керівництвороботоюучнівщодоучастіуконкурсі  - захистінауковихробіт МАН

Вересень-грудень 2017

7

Створеннявласнихсайтів, блогів

Впродовж року

8

Самоосвіта

Впродовж року

9

Проведення  круглих столів «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»

Впродовж року

10

Проведення тренінгів «Підвищення якості підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів»

Впродовж року

11

Керівництвометодичнимиоб’єднаннямявчителів

Вересень 2017-травень 2018

 

Група «Педагог - професіонал»(16 вчителів)

 

 Тема заходу

Дата

1.

Участь у роботі методичних студій, педагогічних майстерень з метою практичної реалізації визначеної методичної теми, підвищення рівня професійної компетентності з окремих питань педагогічної діяльності.

Вересень 2017-квітень 2018

2.

Вивчення, апробація та впровадженняінноваційнихпедагогічнихтехнологій, ЕПД  в навчально-виховнийпроцесізподальшимобміномефективнимдосвідом з колегами

Вересень 2017-квітень 2018

3.

Участь у розробці уроків за новими навчальними програмами, позакласних заходів за актуальною тематикою, дидактичних матеріалів, у тому числі електронних

Вересень 2017-квітень 2018

4.

Керівництвометодичнимиоб’єднаннямявчителів

Вересень 2017-травень 2018

5.

Участь у професійних конкурсах

Впродовж року

6

Робота методичних студій:«Використання матеріалів психологічних досліджень учнів та учнівських колективів у документації педагога та організації навчально-виховного процесу.»

Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімія.

Реалізація принципу дитиноцентризму в роботі класного керівника в умовах програми «Школа толерантності». Для класних керівників 5 – 11 класів

Вересень

Жовтень

Січень

7

Розробка міні підручників

Упродовж навчального року

8

Організація роботи  над проектами «Модернізація початкової освіти», «Виховний простір Харківщини», «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській області», «Наукові обрії Харківщини», «Освітньо – екологічний центр «Екологічна освіта майбутнього» (спільний)

 

Упродовж навчального року

9

Фахова самоосвіта

Упродовж навчального року

 

Група «Педагог - початківець»(5 вчителя)

 

 Тема заходу

Дата

1.

Відвідуваннявідкритихуроків у наставників.

Впродовж року

2.

Індивідуальне консультування у наставників, педагогів-майстрів і педагогів-професіоналів. 

Вересень 2017- травень 2018

3.

Проведенняуроків й аналізїх наставниками.

Впродовж року

4.

Участь у навчальнихтренінгах, методичнихсемінарах, роботіпедагогічних рад.

Вересень 2017- травень 2018

5.

Проектуваннявласноїтраєкторіїрозвитку, спрямованої на створенняситуаціїуспіху і подальшогопрофесійноговдосконалення (бесіди з наставником, практичним психологом, анкетування, обговореннянапрямівпедагогічногорозвитку).

Вересень 2017- травень 2018

6.

Вивчення нормативно-правових та інструктивно-методичнихдокументів.

Вересень-жовтень 2017

7.

Освоєння змісту технології модульно‒розвивального навчання

Впродовж року

8.

Фахова самоосвіта

Впродовж року